2 - Rijn/Water & Groen

Zelf een idee? Gebruik de ruimte onderaan of mail naar post@casalphen.nl

Thema Rijn/Water & Groen - Groep 1OPLEVING STATIONSGEBIED
Visuele koppeling met het centrum / Julianastraat dmv. Begroeiing, opengraven oude tracé stationshaven ,stationsvijver, omloopkanaal. Hoeft (nog) niet bevaarbaar maar wel zichtbaar.

OUDE RIJN
Wandelpad achter de Julianastraat realiseren. Vanaf de Alphense brug richting restaurant Trots ligt al een stuk. Aan de andere kant bij het Schoutenhuis ook. Koppelen moet geen groot en duur probleem zijn. Horeca als Helden, Wijnbar zullen wel mee willen werken.
Aan de overkant een wandelpad van de Rijnkade tot aan de Aar maken. Desnoods via een steigerpad in de Oude Rijn. Kan met stevige meerpalen prima beveiligd worden tegen scheepvaart. Werk bij sluizen ook goed en veilig. Geen dure oplossing. Ter hoogte van het nieuwe Thorbeckeplein een voetgangers / fiets pontje naar de overkant. Daarmee worden de beide centra aan de Hoge en aan de Lage zijde gekoppeld. Het pontje kan prima onbemand varen, zeker als er in het nieuwe Thorbeckeplein een klein insteekhaventje naast de Aar wordt gemaakt. Aan de overkant hetzelfde bij het omloopkanaal. Onbemand is goedkoop en 24x7 beschikbaar.

Met beide aanpassingen die relatief weinig kosten ontstaat er een schitterende mogelijkheid om rond te lopen door het centrum en wordt de Rijn de centrale as!


Thema Rijn/Water Groen - Groep 2VERBINDEN VAN WATERLOPEN
Veel doodlopend, als eerste gaan we de Aar doortrekken, Molenwetering doorverbinden, kan groene as worden die het groene hart inloopt.

Verbinding tussen Bruins slotsingel en de polder bij Aarlanderveen dmv een tunnel.

Maximabrug wordt Maximatunnel, Gnephoek wordt ook mooi woonklimaat.

ZEGERPLAS WORDT EDUCATIEF GEBIED
Wandelbos bij de Zegerplas.
Zegerplas verbinden met Oude Rijn door Nieuweslootgebied
Zegerplas krijgt meer verbindingen, kan fungeren als watersportgebied, meer surfen
Ponton in het midden van de Zegerplas voor de duikvereniging, drijvend pad daarnaartoe, die de Aar daar ook verbind.
Zegerplas krijgt ook een ondiep moerasgebied, educatief deel.

VERPLAATS OVERSLAGTERMINAL
Containerterminal verplaatsen we buiten de N11
Tussen de N11 en de Gouwe dan ruimte voor een mooi woongebied

RIJNHAVENGEBIED
Rijnhaven: in verbinding met groen, Hiswa-achtige cultuur, meer bedrijven, sloepenbouw, watersport, met sloepje in de haven.Thema Rijn/Water Groen - Groep 3


Knelpunten
Alphen aan den Rijn kent twee belangrijke elementen van water, de Zegerplas en de Rijn. Daarnaast zijn er een aantal los staande groenvoorzieningen. Het aanwezige water en groen bieden veel potentie maar om elkaar en Alphen te versterken op dit vlak zal er meer verbinding moeten worden gelet om de losstaande elementen als structuur herkenbaar te maken binnen de stad.

VisieDe Zegerplas en de Rijn worden al verbonden door de Aar. Door een ‘groene long’ in Alphen aan te leggen die loopt vanaf de spookverlaat, dwars door het centrum, diagonaal door Alphen naar het Windepad ontstaat er een herkenbare groenstructuur. Er liggen nu al een aantal groene elementen op deze route, het weteringpad, het bospark, het Zegerplasgebied en de golfbaan.. Deze elementen dienen fysiek met elkaar verbonden te worden door op sommige plekken ecoducten aan te leggen om barri√®res te overkluizen maar op sommige plekken zal er kunnen worden volstaan met het aanleggen van groen. Op deze manier ontstaat er een groot park dat dwars door Alphen loopt met recreatie als overkoepelend doel.

Het park is echter zo groot dat er verschillende functies aan toegevoegd dienen te worden om het te laten slagen. Daarnaast dient het park ook goed ontsloten te worden met voldoende infrastructuur voor langzaam verkeer.Het groen langs het weteringpad noemen we het ‘buiten park’ en heeft als functie de toegang te zijn tot het groene hart. Er komt een ecoduct over het spoor zodat er een verbinding komt tussen het weteringpad en het bospark. Het bospark wordt groter gemaakt en vormt samen met het Visserpark een ‘historisch park’. De kinderboerderij moet daar verdwijnen om een echt verblijfspark te worden. Er komt een draaibrug voor langzaam verkeer met groen in de Rijn te liggen. Er komt een park met bebouwing langs de Aarkade. Dit wordt het ‘stadpark’ dat midden in het centrum ligt, hier moet ook voldoende horeca komen. Na de Orange-Nassausingel komt een Haven voor pleziervaart. Daarnaast komt het ‘sportpark’ met watergerelateerde sportfuncties uitkomend bij de Zegerplas. Door de Zegerplas komt een pad te liggen. Daarmee wordt de Zegerplas opgedeeld in een gedeelte voor watersport en een ecologisch moerasgebied. Dan volgt het ‘golfpark’ dat voor zich spreekt.

Uiteindelijk zal de groene long van Alphen ervoor zorgen dat het water in Alphen meer functie krijgt, dat mensen die door Alphen fietsen Alphen herkennen als een groene stad met veel voorzieningen en dat mensen die in Alphen wonen plezier beleven aan de vele mogelijkheden die de groene long bied.Geen opmerkingen:

Een reactie posten