dinsdag 8 november 2011

Intro

Gemeente Alphen a/d Rijn heeft eerder dit jaar een structuurvisie gepresenteerd die sprak over 'de stad van morgen'. Deze werd gekleurd door budgetten en politieke agenda's. CAS Alphen a/d Rijn heeft het initiatief genomen om zonder deze agenda's een alternatieve structuurvisie op te stellen. Samen met professionals op verschillende vakgebieden is Alphen a/d Rijn op vier thema's onder de loep genomen die uiteindelijk tot een alternatieve structuurvisie zal leiden.

Tijdens twee brainstormsessies zijn de vier thema's behandeld. De resultaten van deze sessies zijn onder de tabbladen te bewonderen.

Bij ieder thema is ruimte voor uw op- en/of aanmerkingen. Deze input gebruiken wij om tot de alternatieve structuurvisie te komen. Wilt u uw mening liever niet openbaar maken dan kunt u ook een mail sturen naar post@casalphen.nl


,

Geen opmerkingen:

Een reactie posten